Kontakt

Druina Perisutti

Jelsa 350
21465 Jelsa, Hvar, Croatia
Telefon: +385 21 761 415
E-pota: info@pension-stella.com

vinska amfora rimska I. stoletje

Hvar natisni E-pošta
hvar pharos
     
Ime otoka je grkega izvora Pharos, katerega so Rimljani spremenili v ime Pharia. Romani so pod vplivom dalmatinskega izvora v spisih iz srednjega veka Hvar poimenovali Quara. U 11. st Italjani so otok poimenovali Lesina. Tolma?enje tega imena je povezano z besedo les. Bene?ani so otok poimenovali Liesna kar pomeni ilo. Verjetno je ta naziv dobil zaradi ostre oblike, ki jo ima vzhodni del otoka
     
Jelsa   rt Kabal
Jelsa   rt Kabal
     

Kristalno plavo morje, prelepe in pe?ene plae, mediteranska klima, bujna vegetacija, vinogradi, oljke in prostrana polja lavandla, zgodovinske in kulturne znamenitosti je tisto zaradi ?esar je Hvar nedvomno eden izmed lepih otokov...

Zahvaljujo? svojemu poloaju, ki je odprt svetu, na prastari plovni poti; bil je mesto prepletanja razli?nih kultur, ki so se medsebojno meale, vplivale ena na drugo in tako zapustile sledi do danes
Ugodna klima, obilje sonca, raznovrstna hotelsko-turisti?na ponudba in portno-rekracijska ponudba, privla?i na otok turiste poleti kot tudi pozimi, zaradi ugodnih klimatskih razmer se je razvil zdraviliki turizem.

     
Lavandel   Makarac

Lavandel

 

Makarac

     

Hvar je otok srednje dalmatiskega zna?aja in isto?asno najdalji in najbolj razvejan otok na Jadranu. Dolg je 67,5 km (zra?na linija), do?im je skupna dolina obale 254,20 km. Najiri del otoka meri 10,5 km. Ima 11 500 prebivalcev, od tega: Hvar 3650, Jelsa 1800, Stari grad - 1800

Hvar je otok z najve? son?nih dni v Evropi. Povpre?na temperatura zraka poletnih mesecev je 25C, v zimskih meseci pa 9C.

Gospodarska osnova otoka je turizam, vinogradnitvo, oljarstvo ter nasadi lavandla in romarina, ribolov Pravzaprav je to razlog zaradi ?esar je Hvar del Ekoloke ?iste cone...

Zahvaljujo? svojemu poloaju na prastari plovni poti, Hvar ima zelo bogato zgodovino najbolj bogato v Jadranu. Stalni boji za otok samo potrjujejo njegovo pomembnost in vrednost njegovega teritorija... Vsi osvajalci otoka so za seboj pustili sledi, zgodovinski pe?at za prihodnjost...